Vymáhání smluvní pokuty

Vymáhání smluvní pokuty

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut v občanském právu, dává dlužníku motivaci k plnění povinností, které mu jsou uloženy smlouvou. Podstatou je dohoda stran smlouvy o následcích v případě porušení smlouvy, kdy dlužník bude mít povinnost nejen...
Druhy platebního rozkazu

Druhy platebního rozkazu

Jak již bylo avizováno v předchozím příspěvku, který byl věnován běžnému platebnímu rozkazu, nyní se zaměříme na zákonem upravené zvláštní druhy platebního rozkazu, tedy na elektronický, směnečný a evropský. Pro začátek je nutné zmínit, že v obecné...