Úpadek Premiot Group

Úpadek Premiot Group

Insolvenční řízení bylo zatím zahájeno u následujících společností: Hotel Karolína s.r.o., Premiot Group, a.s., Premiot obchodní, a.s., Premium Data Systems s.r.o. a Premium Data Systems III. s.r.o. Premiot Group, a.s. v úpadku Společnost Premiot Group,...
Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Společnost Diversity Capital a. s., které Česká národní banka uložila pokutu ve výši 5 mil. Kč za to, že porušila zákaz dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a obdobně jako alternativní fondy Growing Way,...
Problémy Premiot – insolvence – konkurs

Problémy Premiot – insolvence – konkurs

Informace o problémech Premiotu a kvalitě dluhopisů skupiny Premiot zaznívaly v kuloárech již delší dobu. Dluhopisy jsou totiž velmi drahý finanční nástroj. Do firem ze skupiny Premiot investovaly řádově tisíce klientů. Skupina Premiot se se financovala...
Problémy Malina Group, vymáhání záloh

Problémy Malina Group, vymáhání záloh

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem). Likvidátor – Jiřina Lužová po svém jmenování...