Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce představuje jeden z typických smluvních typů, se kterými se lze v praxi setkat. Na základě této smlouvy půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc k dočasnému a bezúplatnému užívání. Dle občanského zákoníku není nutné smlouvu...