Přihláška do insolvence Alpha Solar systems

Přihláška do insolvence Alpha Solar systems

Dne 8.1.2024 prohlásil Krajský soud v Brně úpadek dlužníka Alpha Solar systems s.r.o. a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku. K později podaným přihláškám...
Aktuality insolvence Premiot Group

Aktuality insolvence Premiot Group

Dovolujeme si opět po měsíci přinést aktuální shrnutí vývoje v kauze Premiot Group, kterou pro naše klienty i veřejnost denně monitorujeme. K dnešnímu dni bylo insolvenční řízení zahájeno s níže uvedenými společnostmi ze skupiny Premiot Group, přičemž stručně...