Promlčení v roce 2024

Promlčení v roce 2024

Co je to promlčení? Promlčení práva je zásadní oslabení nároku věřitele, nejedná se ovšem o zánik práva věřitele.  Pokud se věřitel nedomáhal u soudu po dlužníkovi zaplacení dlužné částky v...

číst více
Vymáhání dluhů pomocí platebního rozkazu

Vymáhání dluhů pomocí platebního rozkazu

Z důvodu obrovského množství případů, které soudy každodenně zažívají, bylo potřeba do českého občanského soudního řízení zavést nástroj, který by ve skutkově jednodušších případech umožnil soudcům...

číst více
Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

Koupi dluhopisů poskytuje věřitel finanční prostředky subjektu, který cenný papír emitoval a který mu za to přislíbí odměnu v podobě úrokových výnosů. Může se ale dostat do prodlení se splácením, jak se tomu stalo i u Premiot Group, a.s. V článku se dozvíte aktuality ke kauze a jak je to s dalšími společnostmi – PREMIOT obchodní, a.s. a Premiot realitní, a.s.

číst více