Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.

Koupi dluhopisů poskytuje věřitel finanční prostředky subjektu, který cenný papír emitoval a který mu za to přislíbí odměnu v podobě úrokových výnosů. Může se ale dostat do prodlení se splácením, jak se tomu stalo i u Premiot Group, a.s. V článku se dozvíte aktuality ke kauze a jak je to s dalšími společnostmi – PREMIOT obchodní, a.s. a Premiot realitní, a.s.

číst více
Aktuality insolvence Premiot Group

Aktuality insolvence Premiot Group

Dovolujeme si opět po měsíci přinést aktuální shrnutí vývoje v kauze Premiot Group, kterou pro naše klienty i veřejnost denně monitorujeme. K dnešnímu dni bylo insolvenční řízení zahájeno s níže uvedenými společnostmi ze skupiny Premiot Group, přičemž stručně popisujeme stav každého z nich.

číst více
Úpadek Premiot Group

Úpadek Premiot Group

Insolvenční řízení bylo zatím zahájeno u následujících společností: Hotel Karolína s.r.o., Premiot Group, a.s., Premiot obchodní, a.s., Premium Data Systems s.r.o. a Premium Data Systems III. s.r.o....

číst více
Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Společnost Diversity Capital a. s., které Česká národní banka uložila pokutu ve výši 5 mil. Kč za to, že porušila zákaz dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních...

číst více