Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání výživného

Vymáhání výživného (alimentů)

Jak vymáhat dlužné výživné, alimenty a jak řešit vzniklou situaci? Vymáhání výživného (alimentů) je stěžejní činností advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Při problémech s neplacením alimentů se na nás neváhejte obrátit. Nabízíme Vám možnost podat žalobu k soudu, aniž byste se museli soudu účastnit či vysvětlovat svou situaci nebo za Vás podáme exekuční návrh. Při vymáhání výživného se řídíme momentálně platnou legislativou pro rok 2018.

Vymáhání výživného má přednost

  • Dlužné výživné je možné vymáhat už den poté, co mělo být zaplaceno
  • Jsou-li proti bývalému partnerovi vedeny exekuce, má exekuce na výživné před všemi ostatními přednost
  • Insolvence neopravňuje rodiče výživné neplatit a je hrazeno přednostně i v případě oddlužení
  • Pravomocný rozsudek soudu stanovující povinnost platit výživné je už sám o sobě exekučním titulem
  • Lze rovnou přistoupit k podání exekučního návrhu proti povinnému k vymožení této pohledávky

Exekuce výživného

Jelikož rozsudek stanovující povinnost platit výživné je exekučním titulem, oprávněný rodič se nemusí znovu obracet na soud s žalobou o úhradu pohledávky z titulu dlužného výživného a může rovnou přistoupit k exekuci. Ještě předtím je však vhodné zaslat povinnému rodiči písemnou „předexekuční“ výzvu. Veškeré tyto formality za Vás vyřídíme. Je-li povinný ve výkonu trestu odnětí svobody, ve věznici je možno provádět exekuci srážkami z pracovní odměny odsouzeného. Mimo to lze provádět srážky příp. i z jiných finančních prostředků na účtu odsouzeného vedeného ve věznici.

Po podání exekučního návrhu pak pověřený exekutor sám zvolí způsob vymáhání, přičemž jednou z možností je vydání exekučního příkazu k pozastavení řidičského oprávnění. Vzhledem k tomu, že příkaz exekutor zruší až v případě, kdy povinný zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě, lze považovat daný způsob vedení exekuce za poměrně účinný.

Náklady vymáhání výživného

Náklady exekuce (odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce) a náklady oprávněného (advokáta) hradí povinný, pro Vás je tedy vymáhání výživného zdarma. Podklady nám můžete zaslat emailem či poštou (nebo osobně na pobočkách). Po prostudování Vašeho případu se Vám ozve náš advokát s návrhem možného řešení. Neváhejte nás kontaktovat.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé