Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Podmínkou pro podání směnečného platebního rozkazu je existence originálu směnky. Na návrh žalobce soud vydá směnečný platební rozkaz, který doručí žalovanému s tím, že žalovaný má krátkou lhůtu, aby zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, či aby ve stejné lhůtě podal námitky. Pokud žalovaný námitky nepodá, má směnečný platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. Vymáhání směnečných pohledávek patří k nejúspěšnějším a to z důvodu, že není potřeba prokazovat tzv. kauzu ani předání peněz jako v případě půjčky či zápůjčky.

Směnečné řízení (vymáhání směnek)

Směnečné řízení u soudu je tedy rychlejší, než klasické soudní řízení. Neexistuje povinnost prokazovat vznik závazku, na jehož podkladě byla směnka vystavena. Směnečný platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou žalovaného. Nepodaří-li se směnečný platební rozkaz doručit, zruší soud směnečný platební rozkaz, aniž by nařizoval jednání. Důkazní břemeno je přeneseno v převážné části na žalovaného.

Náležitosti směnky

Směnka musí obsahovat tyto následující údaje:

  • označení listiny jako „směnka“, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.)
  • jméno toho, kdo má platit – výstavce nebo směnečník
  • splatnost směnky
  • místo, kde má být placeno a není-li uvedeno, pak je místem placení sídlo nebo bydliště směnečníka
  • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
  • datum a místo vystavení směnky
  • vlastnoruční podpis výstavce, umístěný po textem


Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zdarma zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná (aby obsahovala všechny náležitosti). Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Z důvodu urychlení procesu vymáhání doporučujeme zaslat scan směnky. Pro samotné soudní vymáhání je nutno doložit originál směnky (ověřená kopie nestačí). Po skončení soudního procesu je směnka soudem vrácena.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé