Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Platební rozkaz

Platební rozkaz

Platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku (lze podat exekuční návrh). Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz je shodný s klasickým platebním rozkazem, ale žalovaná částka nesmí přesahovat 1.000.000,-Kč a návrh na jeho vydání nutno podat na elektronickém formuláři se zaručeným elektronickým podpisem. Soudní poplatek u elektronického platebního rozkazu je nižší než u standardního platebního rozkazu. Užití elektronického platebního rozkazu je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zpravidla rychlejší a levnější než běžné nalézací řízení. Naše advokátní kancelář využívá přednostně tuto formu vymáhání pohledávek.

Exekuční návrh

Pokud byl platební rozkaz doručen a dlužníkem nebyl ve lhůtě podán odpor, platební rozkaz získá účinky pravomocného rozsudku a je možné nařídit exekuci.  Na základě pravomocných rozhodnutí a jiných exekučních titulů Vás budeme zastupovat v exekučním řízení

V případě zájmu o vydání platebního rozkazu nás kontaktujte.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé