Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz

Evropský platební rozkaz má zajistit, aby žalobce získal exekuční titul, který je automaticky vykonatelný i v jiném státě Evropské unie, než kde došlo k jeho vydání. Evropský platební rozkaz je společný pro všechny členské státy Evropské unie.

Kromě zvýšení rychlosti a efektivnosti vymáhání splatných pohledávek zaručuje, že soudní poplatky nebudou vyšší než ty, které byste jinak vynaložili za běžné občanské soudní řízení. Podmínkou pro vydání evropského platebního rozkazu jeho přeshraniční charakter. V době podání návrhu na vydání evropského platebního rozkazu musí tedy mít alespoň jedna ze stran bydliště, místo obvyklého pobytu či sídlo v jiném členském státě, než ve kterém byl návrh podán.

Soud vydá evropský platební rozkaz nejpozději do 30 dnů od podání bezvadného návrhu.

Pokud máte zájem o podání evropského platebního rozkazu na Vašeho dlužníka, stačí, pokud nám zašlete (emailem, poštou) kopie dokladů osvědčujících Vaši pohledávku. Pokud budou doklady právně dostatečné pro podání evropského platebního rozkazu, obratem Vám zašleme smlouvu a další podklady nutné k podání evropského platebního rozkazu, již vykoná advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS za Vás.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé