Home / Vymáhání pohledávek / Mimosoudní vymáhání pohledávek / Inkaso pohledávek

Inkaso pohledávek

Pokud disponujete velkým množstvím pohledávek vhodných pro inkaso pohledávek, rádi se ujmeme jejich dlouhodobého inkasa pohledávek. Může se jednat o desítky až tisíce pohledávek v různé výši, které se inkasují v průběhu delšího období. Věnujeme se i inkasu velkého množství pohledávek, jejichž výše se pohybuje v řádech stovek korun. Příkladem je inkaso pohledávek vzniklých z velkého množství drobných operací (generické pohledávky, dopravní podniky, mikropůjčky apod.). Naše advokátní kancelář má s uvedeným inkasem pohledávek bohaté zkušenosti. Inkaso pohledávek provádíme na základě smlouvy, a to mimosoudně, soudně a pomocí exekucí.

Naše okamžité hodnocení dlužníků a pravidelné zprávy o inkasovaných pohledávkách Vám pomáhají řídit obchodní aktivity. Pomocí znalostí a přesnosti advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS stabilizujeme klientům likviditu minimalizací pohledávek.

Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena. Využíváme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte pouze nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé