Home / O nás / Časté dotazy

Dotazy

Jak začít s vymáháním pohledávek (dluhů)?

Nejjednodušší je poslat nám podklady prostřednictvím formuláře nebo emailem (info@fabianpartners.cz) k pohledávce nebo zavolat na jedno z telefonních čísel uvedených v kontaktech.

Od jaké částky lze vymáhat pohledávky?

Nemáme žádnou omezenou spodní hranici výše pohledávky. Optimální hranice je 5.000 Kč. Zejména u menších částek je účinnost jejich vymáhání vysoká.

Jaká záloha se hradí v případě vymáhání exekucí?

Poskytujeme právní pomoc jak před, tak i po nařízení exekuce, poskytujeme tedy veškerý právní servis, spojený s exekucí a vymáháním pohledávek. Pokud vymáháme pohledávku od začátku (tj. od podání žaloby na zaplacení), za návrh na nařízení exekuce nic neplatíte (ani soudní poplatek), veškeré náklady si uplatníme na protistraně (dlužníkovi). Stejně postupuje spolupracující exekutor. Vymáhání prostřednictvím exekuce Vás tedy nic nestojí. Pokud se na nás obrátíte s již s pravomocným a vykonatelným rozsudkem, stanovíme podmínky individuálně.

Jak je potřeba postupovat v případě zájmu o exekuci na majetek dlužníka?

Pro návrh na nařízení exekuce je zapotřebí exekuční titul – soudní rozhodnutí, platební rozkaz, notářský zápis s přímou vykonatelností. Pokud některým z uvedených dokladů disponujete, předáte nám jeho ověřenou kopii, podepíšete příslušné plné moci.

Jste na svou činnost pojištěni?

Odpovídáme za správnost poskytovaných právních služeb, pro tento případ jsme také pojištěni do částky 50.000.000,- Kč/případ.

V čem jste výhodnější oproti vymahačským agenturám?

Vymahačským agenturám zaplatíte určité procento, obvykle 10-30% z vymoženého plnění, navíc praktiky vymahačských agentur jsou častokrát za hranicí zákona. S dlužníkem navíc jednáme vždy korektně po právní stránce, ale zároveň i tvrdě a důsledně, za účelem rychlého vymožení dluhu. V případě vymožení dluhu advokátní kanceláří jsou naší odměnou náklady právního zastoupení stanovené dle vyhlášky min. spravedlnosti, které jsou placené dlužníkem. Vám tedy připadne 100% vymáhané jistiny. Pro úplnost informace nutno dodat, že naše odměna je v případě uhrazení dluhu splatná jako první v pořadí. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti ve shora uvedeném rozsahu se vztahuje obdobně i na zaměstnance advokáta, jakož i na jiné osoby, které se s advokátem podílejí na poskytování právních služeb. Bohužel běžné je, že vymahačská agentura má případ i 1 rok bez toho, aby vymohla pohledávku a až následně se na nás obrátí klient s žádostí o vymáhání. Jeden rok je přirozeně z pohledu vymáhání velice dlouhá doba a v mezidobí může dlužník úspěšně vyvést majetek.

Je vymáhání pohledávek výhodné?

Na základě zkušeností jsme schopni odhadnout, zda bude zamýšlené vymáhání úspěšné či nikoliv. Vymáhání se provádí v souladu s právními předpisy. Ve většině případů se uzavře písemná smlouva, která zaručuje spolupráci s oprávněným. I když je vymáhání (exekuce) rychlé, úspěch nemusí být zaručen. Exekuce trvá, dokud není vymožena celá dlužená částka nebo dokud ji nezruší soud. Kolik exekucí bylo vyhlášeno za zhruba deset let působení soudních exekutorů a kolik z nich již bylo ukončeno? Dosud bylo nařízeno přes 3,5 miliónů exekucí vůči fyzickým osobám, ale i společnostem. Ukončeny byly přibližně dva milióny exekucí. Nejvíce je jich nařizováno na severu Čech, v Praze a ve Středočeském kraji, nejméně v Jihomoravském kraji.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé