Home / O nás

Vymáhání pohledávek | Exekuce | Insolvence | Advokátní kancelář

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí více než jen soudní vymáhání pohledávek. Poskytujeme služby od převzetí případu až do jeho úplného vyřešení, tj. úhrady dlužné částky online bez nutnosti osobních návštěv advokátů, účasti na soudních jednáních nebo hledání vhodných exekutorů. Při vymáhání pohledávek bereme vždy ohled na základní zájem klientů, kterým je co možná nejvyšší úhrada pohledávky.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS od roku 2007 poskytuje komplexní právní služby domácím i zahraničním subjektům. Ke svým klientům řadíme i fyzické osoby, které hledají právní služby v určitých specifických oblastech práva.

Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností a práva nemovitostí, a to včetně soudních procesů, rozhodčích řízení či trestních řízení. Poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvence a insolvenčního řízení (včetně funkce insolvenčního správce), reorganizaci podniků, hromadného propouštění zaměstnanců či vymáhání pohledávek.

Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme našim klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací v Brně a Praze, nicméně pohledávky vymáháne v rámci celé ČR bez omezení. Naše advokátní kancelář je pojištěna na částku 50.000.000,-Kč / případ.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

Náš team

Fotogalerie

Informace o zpracování osobních údajů

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé