Home / Napsali o nás / Srážková daň 2013

Srážková daň 2013

Vzhledem k aktuálnímu výplatnímu období dividend upozorňujeme na změnu srážkové daně. Zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % se od 1. ledna 2013 týká daňových nerezidentů (tj. zejména zahraničních mateřských společností).

Zvýšená sazba srážkové daně se bude uplatňovat vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Tato daň se uplatní při výplatách příjmů cizím daňovým rezidentům, kteří nejsou rezidenty:

- jiného členského státu EU
- Evropského hospodářského prostoru
- státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění
- státu s nímž existuje účinná smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech

Stát podpůrně uvádí, jakými způsoby lze daňovou rezidenci prokazovat – např. zápisem sídla právnické osoby v příslušném veřejném rejstříku nebo čestným prohlášením všech osob. Doporučujeme si opatřit potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným finančním orgánem příslušného státu.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé