Home / Napsali o nás / Přísnější podmínky pro exekuce

Přísnější podmínky pro exekuce

Sněmovna schválila novelu, která zpřísňuje podmínky pro činnost exekutorů. Zavádí například takzvanou předžalobní výzvu, díky níž se dlužník o svém závazku dozví ještě před zahájením soudu. Exekuce se budou v určitých případech spojovat do jedné, čímž se dlužníkům sníží náklady.

Při samotných exekucích by měl exekutor pořizovat zvukový a obrazový záznam. Zpřísní se kárné postihy proti exekutorům, a pokud exekutor neoprávněně zabaví nějakou věc, bude ji muset zpátky vrátit na místo, kde ji zabavil.

Žalobě by dále například měla předcházet výzva k dobrovolnému zaplacení dluhu. Nově bude k zahájení exekuce stačit pověření exekutora soudem na základě návrhu, který mu elektronicky zašle. Hrozí však, že proti takovému způsobu zahajování exekuce nebude možné odvolání, jako je tomu nyní.

Novela zahrnuje také možnost, že by neplatiči alimentů mohli přijít o řidičský průkaz. Výjimku by tvořili motoristé, kteří průkaz potřebují pro získávání peněz na své živobytí a závazky.

Novinka se týká i dražeb členských práv v bytových družstvech. V současné praxi jsou členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizována v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, vyčísleného podle obchodního zákoníku. Tato hodnota se pohybuje řádově v desetitisících korun a zdaleka nedosahuje hodnoty družstevního bytu na realitním trhu. Povinný tedy přijde o byt a z jeho dluhu je umořena pouze malá část. Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Tato změna posílí jak postavení dlužníka, jehož pasiva se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena.

Předloha novelizace míří k posouzení do Senátu.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé