Home / Napsali o nás / Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - akciová společnost

Nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) - akciová společnost

Nový zákon o obchodních korporacích zavádí nový systém orgánů v a.s. První z nich je dualistický, stejný jako podle stávajícího obchodního zákoníku, kdy má akciová společnosti představenstvo a 3-člennou dozorčí radu. Nový zákon o obchodních korporacích ovšem oproti stávající úpravě stanoví, že představenstvo i dozorčí rada mají 3 členy, pokud stanovy společnsoti nestanoví jinak, tzn. pokud si a.s. ve stanovách uvede, mohou být tyto orgány i jednočlenné.

Novým způsobem je způsob monistický, kdy se zavádí správní rada a statutární ředitel. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Správní rada může mít opět i méně než 3 čelny a navíc při této formě může být statutární ředitel zároven i předsedou správní rady. Ve finále tedy bude v obou orgánech jedna a ta samá osoba.

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích budete muset mít v orgánech akciové společnosti 2 osoby, pokud zvolíte dualistický model a 1 osobu, pokud monistický model.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé