Home / Napsali o nás / Novela občanského soudního řádu 2012

Novela občanského soudního řádu 2012

Novela občanského soudního řádu s sebou přináší řadu změn v oblasti exekucí. K provedení exekuce už exekutor nebude muset ve všech případech čekat na pověření soudu, ale o některých případech rozhodnou sami exekutoři pod dohledem soudu. Nově jsou vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Novela má tedy zefektivnit systém exekucí.

Vypuštění rozhodování o nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je formální a z hlediska ochrany oprávněného méně efektivní. Soudy by se tak mohly soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu nemají, např. o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce, o nichž nerozhodl exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů.

Nově se budou exekuce, pokud jich bude uvaleno více na jednoho dlužníka, spojovat. Neoprávněně zabavenou věc budou muset exekutoři po dohodě s majitelem vracet na místo, odkud ji vzali.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé