Home / Napsali o nás / Cestující zaměstnanci a výkon práce na cestě k zákazníkovi (podnikatel.cz, 13.6.2016)

Cestující zaměstnanci a výkon práce na cestě k zákazníkovi (podnikatel.cz, 13.6.2016)

Posouzení výkonu práce u pravidelně cestujících zaměstnanců (obchodních zástupců, instalatérů, techniků apod.) není jednoduché. A může se brzy změnit.

Jedná se o takzvané cestující zaměstnance (např. obchodní zástupci, montéři apod.), kteří vyjíždějí z místa svého bydliště přímo k zákazníkům. Jak je to s jejich výkonem práce po dobu cesty vozidlem mimo pracovní dobu, pokud:

a) zaměstnanec řídí vozidlo jako řidič referent (nemá řízení vozidla jako druh práce v pracovní smlouvě)
Pracovní dobu dle zákoníku práce rozvrhuje zaměstnavatel. Za současné právní úpravy se doba strávená na pracovní cestě, která nespadá do rozvržené pracovní doby, do pracovní doby nezapočítává. Pokud tedy zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu z Brna do Prahy v 6:00 hodin ráno a zaměstnanci rozvržená pracovní doba začíná v 9:00 hodin, pak se 3 hodiny strávené na cestě do pracovní doby nezapočítávají. Zaměstnanci tak za tuto dobu nepřísluší mzda nebo náhrada mzdy, pouze náhrada skutečně vzniklých cestovních výdajů.

b) zaměstnanec je pouze spolucestující jiného zaměstnance, který řídí vozidlo.
Pro spolucestující zaměstnance platí to samé jako pro zaměstnance řídící vozidlo, tj. do pracovní doby se mu rovněž nezapočítá doba strávená na pracovní cestě, která nespadá pod rozvrženou pracovní dobu. Za tuto dobu spolucestujícímu zaměstnanci nenáleží mzda nebo náhrada mzdy, přičemž právo na cestovní náhrady má pouze ten zaměstnanec, kterému cestovní výdaje skutečně vznikly. Cestovní náhrady tak nemůže požadovat zaměstnanec, který vozidlem jel pouze jako spolucestující, použité vozidlo mu nepatřilo a v souvislosti s pracovní cestou mu nevznikly žádné další výdaje.

Změnila se nějak tato problematika s ohledem na aktuální rozhodnutí Soudního dvora EU z 10. 9. 2015. případ "Tyco" - sp. zn. C-266/14?


Předmětným rozhodnutím SDEU se změnil výklad pojmu „pracovní doba“. Dle předmětného rozhodnutí se za pracovní dobu považuje jakákoli doba, po kterou zaměstnanec v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi pracuje, je zaměstnavateli k dispozici a vykonává svou činnost nebo plní úkoly. Pokud je cestování nedílnou součástí postavení pracovníka, který nemá stálé nebo obvyklé pracoviště, nelze pracoviště omezit na fyzickou přítomnost u zákazníků. SDEU tak považuje dobu strávenou na cestě mezi bydlištěm a místem prvního a posledního zákazníka za pracovní dobu. Tento výklad lze však aplikovat pouze pro zaměstnance bez stálého nebo obvyklého pracoviště. Takový výklad se zásadně liší od výkladu, který užívá zákoník práce. Dle zákoníku práce začátek a konec pracovní doby určuje zaměstnavatel. Pokud tedy zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu z Brna do Prahy v 6:00 hodin ráno a zaměstnanci rozvržená pracovní doba začíná v 9:00 hodin, pak se 3 hodiny strávené na cestě nezapočítávají do pracovní doby. Za dobu strávenou na cestách mimo pracovní dobu zaměstnanci náleží pouze cestovní náhrady. Mzda nebo náhrada mzdy za dobu strávenou na pracovní cestě pak takovému zaměstnanci náleží pouze v rámci rozvržené pracovní doby, nikoli mimo ni. Běžná praxe českých zaměstnavatelů odpovídá postupu společnosti Tyco, které se rozhodnutí SDEU týká, tj. pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště, např. instalatérům, obchodním zástupcům, servisním technikům, apod. se započítává od první návštěvy zákazníka do doby odjezdu od posledního zákazníka, nikoli doba strávená na cestách k nim. Praxe velké části zaměstnavatelů a současná právní úprava je tak v rozporu s aktuálním výkladem SDEU a zákoník práce v oblasti pracovní doby bude třeba změnit. Součástí výkladu SDEU ohledně pracovní doby strávené na cestách k zákazníkům je i argument, že za tuto dobu náleží zaměstnanci odměna, kterou však zaměstnavatel může stanovit i nižší, aby nedocházelo k neúměrnému zvyšování jeho nákladů při odměňování zaměstnanců. Nově by tak zaměstnancům bez stálého pracoviště za dobu strávenou na cestách, která nespadá pod rozvrženou pracovní dobu, náležela kromě cestovních náhrad také odměna.

Více zde

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé