Home / Náhrada škody na zdraví

Náhrada škody na zdraví, vymáhání odškodnění

Díky naším zkušenostem s pojišťovacími instituty a zejména v oblasti uplatňování nároku náhrady škody na zdraví Vám poskytneme plný servis ve všech případech, kdy požadujete po pojišťovně odpovídající odškodné. Dle nové úpravy v rámci zákona č. 89/2012 Sb. známého jako nový občanský zákoník již je možné požadovat jakoukoliv výši peněžité náhrady, přičemž pro rychlý průběh je třeba zvolit vhodnou výši požadované částky, aby věc byla dořešena co nejrychleji.

Odškodnění obětí dopravních nehod

  • pokud jste byli účastníky dopravní nehody, z které si odnášíte lehká, či vážnější zranění, poskytneme Vám plný servis při vyjednávání s pojišťovnou viníka dopravní nehody, aby Vás v odpovídající výši odškodnila
  • díky znalostem sazebníků jednotlivých pojišťoven, jsme schopni Vám předem poskytnout hrubý odhad částky, kterou je možné požadovat. V rámci náhrady škody je možné požadovat bolestné, ušlý výdělek v důsledku zranění, peněžní náhradu jako kompenzaci pozůstalých za usmrcení
  • pojišťovny se snaží plnění z pojistného snižovat na minimum a pouze při zastoupení advokátem bývá jejich jednání korektním

Odškodnění z pracovních úrazů

Zaměstnavatel za pracovní úraz odpovídá, pokud se udál při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Za takovýto úraz Vám náleží odpovídající náhrada. Zhodnotíme, kolik je možné požadovat a vstoupíme do jednání se zaměstnavatelem případně s jeho pojišťovacím institutem. Naše služby jsou zdarma a naše odměna ve výši 20% se bude odvíjet až od konečné vymožené částky, takže pokud nebudete odškodněni, naše služby máte zcela zdarma.

Odškodnění za lékařské pochybení

Máte za to, že vlivem nesprávného postupu Vašeho lékaře Vám byla způsobena újma?

  • poskytneme Vám plný servis při vyjednávání se zdravotním zařízením, s pojišťovnou a případě i u soudu
  • Váš nárok posoudíme, zhodnotíme výši požadované částky jako odškodnění a to zcela zdarma

Naše odměna bude plynout až v případě úspěchu při jednání s pojišťovnami či zdravotnickými zařízeními a to ve výši 20% z vymožené částky.

Nezávazná poptávka

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé